HTC Tattoo hard reset


A telefon alapállapotba állítása

A telefon alapállapotba állításával töröl minden adatot, beleértve a letöltött alkalmazásokat, és visszaállítja a telefont eredeti állapotába—abba az állapotba, amelyben a telefon az első alkalommal volt.
Fontos Mindenképpen készítsen másolatot a fontos adatairól, mielőtt alapállapotba állítja a telefont.

A telefon alapállapotba állítása

Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a Settings
(Beállítások) > Security (Biztonság) > Factory data reset (Gyári állaptba
állítás) menüpontot.

A Factory data reset (Gyári állapotba állítás) képernyőn érintse meg a Reset phone (Telefon alapállapotba állítása) elemet, majd érintse meg a Erase everything (Minden adat törlése) elemet.

A telefon alapállapotba állítása a telefon gombjaival

A kikapcsolt állapotú telefonnál, nyomja meg és tartsa nyomva a HOME
(Kezdőlap) és a BACK (Vissza) elemeket, majd rövid időre nyomja meg a HÍVÁS VÉGE/ÜZEMKAPCSOLÓ gombot.
Nyomja meg az ENTER gombot az alapállapotba állítás folyamatának
megkezdéséhez.
Tanács Ha telefonja lefagy, távolítsa el az akkumulátort, majd várjon néhány másodpercig, majd helyezze vissza. Az akkumulátor visszahelyezése után kapcsolja be a telefont.